آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ در محل کارخانه شرکت واقع در تهران – کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ( شهید لشکری ) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ در محل کارخانه شرکت واقع در تهران – کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ( شهید لشکری ) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات پارس الکتریک، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ صبح امروز در روزنامه اطلاعات منتشر شد. 

بر این اساس

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز پنج شنبه  مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ در محل کارخانه شرکت واقع در تهران – کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ( شهید لشکری ) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. در دست داشتن کارت شناسایی و وکالت نامه معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه برای سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها الزامی می باشد.

دستور جلسه:

۱ـ استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸.

۲ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸.

۳ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.

۴ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵ـ انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت.

۶ـ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

25 خرداد 1399  ,  03:37
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه خبر http://parselectric.ir/204/

مطالب مرتبط