P
تلویزیون محصولات بورس رویدادها پشتیبانی درباره ما رویدادها بیشتر
شرایط همکاری
مدارک مورد نیاز
مشخصات متقاضی
مشخصات فروشگاه/دفترکار
مشخصات حساب‌های بانکی
نمایندگی سایر شرکت‌ها
اطلاعات معرف \ ثبت و ارسال

شرایط همکاری:

همکاری شرکت پارس الکتریک با متقاضیان در دو سطح عاملیت فروش و نمایندگی فروش خواهد بود. از آنجائیکه همکاری در سطح نمایندگی دارای ابعاد و طیف گسترده‌تری می‌باشد، مقاضیان می‌بایست جهت ارائه درخواست نمایندگی الزامات ذیل را مدنظر قرار دهند.

الزامات:

 • دارای فروشگاه باشند
 • امکان ارائه ضمتنت نامه ملکی یا بانکی را داشته باشند
 • موقعیت فروشگاه متقاضی در بازار اصلی یا حاشیه بازار اصلی یا خیابان اصلی باشد
 • علاوه بر نصب تابلو بر سردر فروشگاه، امکان‌استاندارد سازی‌فضای درون فروشگاه، بر اساس ضوابط پارس‌الکتریک را داشته‌باشند
 • دارای حسن شهرت باشند

شرایط عمومی متقاضی:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن تمکن مالی كافی جهت احداث، ‌استانداردسازی، تجهیز و مدیریت نمایندگی / عاملیت فروش
 • داشتن تجربه كافی در امر فروش لوازم خانگی، به خصوص صوتی و تصویری
 • دارا بودن حداقل 22 سال سن

مدارک مورد نیاز:

 • کپی شناسنامه از تمام صفحات و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
 • كپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات، کپی شناسنامه از تمام صفحات و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و سهامداران، به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی
 • کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت (در صورتی که متقاضی آقا باشد)
 • فرم تکمیل شده اخذ نمایندگی/عاملیت فروش ( با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضای صاحبان مجاز امضاء )
 • کپی پروانه کسب
 • کپی مدارک نوع مالکیت ملک ( سند یا اجاره نامه رسمی )
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • سه قطعه عکس 4*3 متقاضی
 • گردش حساب شش ماه اخیر متقاضی
 • گزارش اعتباری اینترنتی بر اساس کد ملی متقاضی

مشخصات متقاضی:

مشخصات متقاضی حقیقی مشخصات متقاضی حقوقی

مشخصات فروشگاه/ شرکت/ دفترکار:

مشخصات حساب‌های بانکی متقاضی:

در صورتیکه نمایندگی سایر شرکت‌ها / برندها را برعهده دارید لطفا جدول زیر را کامل کنید:

در صورتیکه فاقد نمایندگی میباشید، 'فاقد نمایندگی' راتایپ نمایید

لطفاً دو نفر از فروشندگان معتبر لوازم خانگی که از شما شناخت کافی دارند را معرفی نمایید:

با ثبت و ارسال این فرم صحت اطلاعات را تأیید می‌نمایید. چنانچه در هر مرحله از همکاری مشخص گردد مطالب برخلاف واقع در این فرم اعلام گردیده است، شرکت می‌تواند به طور یکجانبه نسبت به فسخ همکاری اقدام نماید.

 • نکات:
 • بررسی درخواست ها منوط به تکمیل فرم مربوطه و ارائه شماره پیگیری واریزی می باشد. باقی مدارک مورد نیاز در زمان بازدید کارشناس، از متقاضی دریافت می کردد.
 • ارائه اصل‌مدارك مورد نیاز به شركت جهت تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود.
 • عدم انطباق هر یک از مدارک با کپی های ارائه شده، تا زمان رفع آن موجب توقف فرایند اعطای نمایندگی / عاملیت فروش خواهد شد.
 • تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شركت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود.