اطلاعات تماس واحد های ستادی

حوزه مدیر عامل: ۴۴۹۰۳۵۵۰

مدیریت حسابرسی داخلی: ۴۴۹۰۵۱۰۲

مدیریت فروش و مارکتینگ: ۴۴۹۰۵۱۱۵ / فروشگاه شریعتی: ۷۷۵۰۱۸۵۰

مدیریت خدمات پس از فروش: ۴۴۹۰۳۶۹۰

مدیریت حراست: ۴۴۹۰۵۰۹۹ / واحد انتظامات:۴۴۹۰۳۶۴۹

مدیریت روابط عمومی و امور فرهنگی: ۴۴۹۰۳۸۴۶

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات : ۴۴۹۰۵۱۴۴

مدیریت حقوقی و املاک : ۴۴۹۰۵۶۰۰

+

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی : ۴۴۹۰۳۵۵۰

مدیریت اداری: ۴۴۹۰۵۱۰۸

مدیریت پشتیبانی: ۴۴۹۰۵۱۰۳ : / واحد تدارکات : ۴۴۹۰۵۰۹۲

+

معاونت مالی: ۴۴۹۰۵۱۱۰

مدیریت مالی: ۴۴۹۰۵۱۰۰

مدیریت امور سهام: ۴۴۹۰۳۴۵۰

+

معاونت بازرگانی: ۴۴۹۰۵۱۲۰

مدیریت بازرگانی خارجی: ۴۴۹۰۵۱۱۵

+

معاونت تولید و فنی: ۴۴۹۰۳۸۴۸

مدیریت تولید: ۰۲۸۳۲۲۲۳۸۵۰

مدیریت تحقیق و توسعه:

خانه » تماس با ما » اطلاعات تماس واحد های ستادی
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه خبر http://parselectric.ir/242/