اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگینوع عضویتسمتتاریخ تولدآخرین مدرک تحصیلیدانلود روزمه
محمد جلیلیانغیر موظفرییس هیات مدیره۱۹ / ۰۴ / ۱۳۵۰کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی
مهدی بیات منشغیر موظفنایب رییس هیات مدیرهدکتری مدیریت مالی
احسان وحیدی فردموظفمدیر عامل۱۶ / ۰۳ / ۱۳۵۷DBA مدیریت کسب و کار (مالی)
حسن کمالوموظفقائم مقام۳۰ / ۰۶ / ۱۳۵۶دکتری کار آفرینی و توسعه
سعید اله بداشتیموظفمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی۱۴ / ۰۳ / ۱۳۵۹کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
خانه » درباره ما » اعضای هیات مدیره
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه خبر http://parselectric.ir/15/