اعضای هیات مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک

 

نام و نام خانوادگی
نوع عضویت
عنوان
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ تولد
خلاصه رزومه
احسان وحیدی فرد
موظف
مدیرعامل
DBA
مدیریت کسب و کار
(گرایش مالی)
1357/03/16
مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه صنایع بهشهر
بیت اله رضایی
موظف
رییس هیات مدیره
کارشناس ارشد
علوم ارتباطات
1352/03/01
مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه سایپا
محمد جلیلیان
غیر موظف
نایب رییس هیات مدیره
کارشناسی ارشد
حقوق مالی اقتصادی
1350/04/19
مدیرعامل اتحادیه بازرگانی تعاونی مصرف و اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های توزیعی
سعید اله بداشتی
غیر موظف
عضو هیات مدیره
کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی
1359/03/14
دستیار هیات مدیره شستا و مدیرعامل

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه صفحه : parselectric.ir/Pages/1004
ثبت نظر
captcha