اعضای هیئت مدیره

اعضای هئیت مدیره شرکت پارس الکتریک


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمود دربندی

مدیر عامل 

2

سالار مرادی

عضو موظف هیئت مدیره

3

غلامرضا  محمدی خجسته نژاد

عضو موظف هیئت مدیره

4

زعفر تنها پور خطبه سرا

عضو غیر موظف هیئت مدیره

5

سعید اله بداشتی

عضو غیر موظف هیئت مدیره