اهداف و خط مشی


 

ماموریت:

ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر با به کارگیری سرمایه های انسانی متخصص

در جهت  جلب وفاداری مشتریان و جلب رضایت پایدار سهامداران. ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی

 

 

چشم انداز:

خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی و ارائه محصولات و خدمات متمایز با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و

 تبدیل شدن به برند برتر ایران ،پیشتاز در صنعت الکترونیک کشور با افزایش سهم تولید به عنوان

 سازمانی سرآمد در تولید کیفی و اقتصادی و حضور مداوم در بازار جهانی