شرکت خدمات پارسشرکت خدمات پارس 


تاریخچه فعالیت 
شرکت خدمات پارس ( سهامی خاص) در تاریخ 1355/04/24 تحت شماره 25670 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت کارخانجات پارس الکتریک( سهامی علم 
می باشد. آدرس دفتر اصلی شرکت : تهران -خیابان ولیعصر - خیابان اسفندیار - پلاک 12  

 تلفن : 88770936


فعالیت اصلی شرکت


موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است  
  انجام کلیه عملیات بازرگانی شامل واردات کلیه کالاهای مجاز 
 انجام عملیات و خدمات مربوط به سرویس و تعمیرات و نصب انواع لوازم و ادوات، تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و دیگر محصولات مشابه ، مشارکت در سایر شرکت ها و انجام هرگونه عملیات تجارتی و خدماتی دیگر ،ایجاد و مدیریت فروشگاه های زنجبره ای ،پخش محصولات و قطعات و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد


   
 ترکیب سهامداران


نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت پارس الکتریک

999،990

100

شرکت های اقماری

5

0

سایرین

5

0

جمع

1،000،000

100