شرکت مهندسی و بازرگانی پارس

 

شرکت مهندسی بازرگانی پارس ( سهامی خاص)

شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) در تاریخ 1354/9/19 به صورت سهامی خاص تشکیل و طی شماره 23580 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج جنب شرکت سایپا  .

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ، انجام کلیه امور خرید و فروش و واردات ، نصب ، تعمیرات ، نگهداری و سرویس کلیه دستگاهها و لوازم وسایل تهویه مطبوع ( سرد کننده و گرم کننده ) و هرگونه دستگاهها و لوازم صنعتی دیگر و خرید و فروش و واردات و صادرات همه نوع مصنوعات و لوازم قطعات و هر نوع کالاهای محاز مشارکت در سایر شرکتها .

 

اعضاء هئیت مدیره                                                                   سمت

آقای محمد حسن اقائی                                                                     رئیس هئیت مدیره

آقای اکبر بهاروند                                                                            نائب رئیس هئیت میره

آقای عباس صادقی منش                                                                    مدیر عامل