شرکت کارتن البرزشرکت کارتن البرز

 شرکت کارتن البرز (سهامی عام)  در تاریخ 1352/02/24 بصورت شرکت  سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 16950 مورخ 1352/2/24 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.در حال حاضر شرکت کارتن البرز جزء واحد های تجاری فرعی شرکت کارخانجات پارس الکتریک می باشد.مرکز اصلی شرکت در محل کارخانه آن واقع در استان قزوین -شهر صنعتی البرز قرار دارد.
آدرس دفتر مرکزی : تهران -خیابان ولی عصر- خیابان اسفندیار- پلاک 12 - طبقه دوم 
 تلفن : 88650602

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از ساخت و تولید و فروش انواع مقوا و کارتن ،انجام کلیه عملیات مربوط به بسته بندی و چاپ ،صادرات محصولات شرکت و واردات مواد و لوازم ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم با غیر مستقیم به موضوعات فوق بستگی داشته باشداعضای هیأت مدیره          سمت  
آقای محمد تقی سروی                        رئیس هیأت مدیره
آقای احمد طاهریان                            نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
آقای مصطفی قوام                             عضو هیأت مدیره
آقای مرتضی ولی پور گودرزی            عضو هیأت مدیره
آقای اسماعیل حق پرستی                 عضو هیأت مدیره