حضور شرکت کارخانجات پارس الکتریک در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی