مصاحبه شبکه خبر با جناب آقای صیرفی در خصوص قاچاق کالا

  مصاحبه شبکه خبر با جناب آقای صیرفی مدیر فروش شرکت پارس الکتریک در خصوص قاچاق کالا در نمایشگاه لوازم خانگی